Mi, i romanske språk navn på tonen e; også brukt i solmisasjon.