Solfège, moderne retning i musikkteori-undervisning som legger særlig vekt på gehørtrening. Benytter en sangmetode med øvelser i stemmeteknikk og tonetreffing som oftest utføres på solmisasjonsstavelsene do, re, mi, fa osv.