Mencey, øverste leder, "konge", på Tenerife i tiden før erobringen. Tenerife bestod av flere territorier med hver sin mencey. De viktigste oppgavene for menceyen var å ta seg av forsvaret av territoriet, være religiøs leder og fordele jorden. Det hersket patriarkat, slik at det var kongens eldste sønn som arvet "kongetittelen" mencey, men først etter at han var blitt anerkjent av et råd (tagorer) som besto av de eldste blant adelen. Se også guanarteme.)