Guanarteme, øverste leder, "konge", på Gran Canaria i tiden før erobringen. Urbefolkningen på øya hadde opprinnelig én guanarteme, men øya ble senere delt i to administrative områder som hadde hver sin leder med tilhold henholdsvis i Gáldar og Telde. De viktigste oppgavene for guanartemene var å ta seg av forsvaret av territoriet, være religiøs leder og fordele jorden. Arvefølgen for guanartemen gikk gjennom moren, det vi kaller matriarkat. Se også mencey.