Medialisering brukes i medievitenskap om langsiktige samfunnsendringer hvor mediene spiller en sentral rolle. Forskerne studerer hvordan institusjoner og praksiser endrer seg med medieteknologien. Medialiseringen utfoldes i samspill med andre endringer i samfunnet og kulturen. Medialisering av politikk skyldes for eksempel både endringer i hvordan politiske beslutninger fattes og hvordan mediene innvirker på og innretter seg dette.

Faktaboks

Også kjent som

mediatization

Mediering, medievridning og medialisering

Medialisering skiller seg fra mediering og medievridning, men de tre fenomenene påvirker hverandre.

  • Mediering er kommunikasjon gjennom medier i konkrete situasjoner. Studier av mediering handler om hvordan innhold påvirkes av medieteknologi og formater.
  • Medievridning handler om hvordan kilder og journalister innretter seg etter hva mediene er interessert i, for eksempel ved å tilpasse seg nyhetskriterier.
  • Medialisering innebærer strukturelle samfunnsendringer av varig karakter, for eksempel medialisering av politikken.

Både mediering og medievridning skaper vaner og mønstre som over tid bidrar til medialisering, altså at samfunnsområder endres gjennom mediebruken. Medialiseringen skaper igjen nye betingelser for den pågående medieringen.

Fra fjernsynspåvirkning til dyp medialisering

Da begrepet medialisering først ble tatt i bruk tok forskningen utgangspunkt i fjernsynets påvirkning på politikk, dagligliv og kultur. I dag er digitale medier og digital kommunikasjon over internett og i mobile nettverk, i fokus for forskningen.

Omfattende bruk av nettet til nyheter, underholdning, sosiale medier og til søk med Google, har gjort data til en råvare som store teknologiselskaper utnytter i markedsføring og til å styrke sin makt. Plattformene de driver, benytter maskinlæring og kunstig intelligens i sin håndtering av data. Disse endringene griper så dypt inn i samfunnsliv og hverdagsliv at forskere har omtalt det som «dyp medialisering».

Brå brudd og langsiktig endring

Medialisering innebærer kulturelle og sosiale transformasjoner som vanligvis bygges opp over lang tid. Men slike endringer kan også utløses i brå brudd.

Terroraksjoner har for eksempel medført varige forandringer av internasjonal politikk og av forholdet mellom religioner, slik utfallet ble av al-Qaidas tv-overførte terrorangrep i USA 9. september 2001.

koronapandemien er et annet eksempel. Da den brøt ut i 2020 ble utdanning, arbeidsliv og fritid raskt avhengig av digital kommunikasjon, med langsiktige, omformende konsekvenser.

To ulike tilnærminger

I forskningen om medialisering er det to ulike tilnærminger. Den ene starter nedenfra, i menneskers daglige omgang med medier. Den andre tar utgangspunkt i institusjonene i samfunnet. Begge studerer medienes økende innflytelse på den sosiale samhandlingen.

Den første, den sosial-konstruktive tilnærmingen, ser først etter aktørene i samhandlingen og spør så etter hvilken forståelsesramme de kommuniserer innenfor og hvilke medier de bruker i sin kommunikative praksis. Samhandlingen analyseres opp mot den «dype» medialiseringen.

Den institusjonelle tilnærmingen ser hvordan andre institusjoner blir avhengige av mediene og deres virkemåte, der «medielogikken» møter for eksempel «politisk logikk». Denne brytningen preger igjen menneskers omgang med de ulike institusjonene i samfunnet.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Couldry, Nick og Andreas Hepp (2017) The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity.
  • Hepp, Andreas (2020) Deep Mediatization. Oxon: Routledge.
  • Hepp, Andreas, Andreas Breiter og Uwe Hasebrink (2017) Communicative Figurations. Transforming Communications in Times of Deep Mediatization. Åpen tilgang: Palgrave Macmillan.
  • Hjarvard, Stig (2013) Mediatization of Culture and Society. London: Routledge.
  • Hjarvard, Stig (red.) (2016) Medialisering. Mediernes rolle i social og kulturell forandring. København: Hans Reitzels Forlag.
  • Lundby, Knut (red.) (2014) Mediatization of Communication. Bind 21 i serien Handbooks of Communication Science. Berlin: De Gruyter Mouton.
  • Lundby, Knut (2021) Religion i medienes grep. Medialisering i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg