Arkitektonisk: rundt eller ovalt innrammet relieff, maleri eller ornament plassert alene, i rekke eller i frise som arkitektonisk dekorativt element.