Mn(CH3COO)2·4H2O, vannløselig og luftbestandig organisk forbindelse i form av gjennomsiktige, blekrosa krystaller. Anvendes som sikkativ, gjødningsstoff, oksygenoverfører, katalysator, som hjelpemiddel i garveri- og tekstilindustrien m.m.