Mandolaika, skoleinstrument med tre strenger stemt i kvinter (g, d1, a1), trekantet korpus og kort hals, nærmest en kombinasjon av balalaika og mandolin. Konstruert 1953 av B. Borisoff, R. Solheim og Finn Benestad med sikte på sløyd- og musikkundervisningen i grunnskolen. Spilles med plekter.