Balalaika, russisk musikkinstrument av lutt-type. Vanligvis med tre strenger stemt e1 e1 a1. Resonanskassen er gjerne trekantet med svakt hvelvet bunn og rygg. Instrumentet spilles med fingrene eller med plekter. Balalaika er kjent fra begynnelsen av 1700-tallet, opprinnelig et folkemusikkinstrument. Den bygges nå i 6–7 størrelser.