Maestro, mester, lærer, anvendt som hederstittel på musikklærere, komponister og dirigenter.