Mørkrødme, ampelfakkel, Aeschynanthus radicans, planteart i fagerblomfamilien. Epifytt fra Java. Har vakre, eiendommelig formede røde eller oransje blomster i endestilte klaser på lange, hengende skudd. Stueplante i Norge.