Mønekjøl, kantstilt, ofte ornamentert, bord eller planke som er festet på og langsetter mønet; særlig kjent fra eldre trearkitektur, f.eks. på de norske stavkirker.