Lusofoni, betegnelse for ideen om portugisisk som et fellesspråk i en større sammenheng, fellesskapet mellom Portugal og dets tidligere kolonier av kulturell, sosial og politisk art. Ordets første ledd refererer til guden Bacchus' sønn Lusus, som ifølge legenden skal ha grunnlagt Portugal (Lusitania).