Lott er en del av et utbytte eller en avkastning som er skapt ved felles arbeid.