Lott, del av utbytte eller avkastning, skapt ved felles arbeid.