Loss, fri, løs. Oftest i forbindelser som kaste loss, gjøre loss osv.