C17H35COOLi, fargeløs kjemisk forbindelse som anvendes i forskjellige typer av smørefett, voks i kosmetiske artikler, som stabilisator for polyvinylklorid, som antikorrosjonsmiddel m.m.