Smørefett, grease, smøremiddel bestående av en smøreolje fortykket med en såpe (dvs. et metallsalt av en høyere fettsyre), leire eller annet fortykningsmiddel. Smørefett inneholder vanligvis tilsetningsstoffer, og tilsettes også faste stoffer som talk, glimmer, bly m.m. Smørefett klassifiseres etter typen fortykningsmiddel, dessuten etter penetrasjonen ifølge en skala utarbeidet av National Lubricating Grease Institute (NLGI) i USA. Smørefett brukes i første rekke der man ikke oppnår tilstrekkelig tetning med smøreolje, eller hvor f.eks. vann eller damp kan trenge inn, dessuten på vanskelig tilgjengelige steder hvor det er ønskelig å ha et smøremiddel som ikke forsvinner raskt. Anvendes særlig i kule- og rullelagre.