Likvidasjonsstyre, avviklingsstyre, styre spesielt valgt til å forestå oppløsning av selskap ved avvikling av løpende forretninger, realisasjon av aktiva, dekning av kreditorene og utlodning av likvidasjonsutbytte til eierne av selskapet. Regler om likvidasjonsstyre finnes i aksjeloven og allmennaksjeloven, begge av 13. juni 1997 kap. 16. Selskapsloven av 21. juni 1985 har i §§ 2-37–2-42 og § 3-28 regler om likvidasjonsstyre i ansvarlig selskap og kommandittselskap.