Idée fixe, et tema som kommer igjen i flere satser av en musikalsk komposisjon og som ofte knyttes til noe utenommusikalsk. Termen ble første gang anvendt av Hector Berlioz i forbindelse med hans Symphonie fantastique og betegner et kompositorisk prinsipp beslektet med Richard Wagners ledemotivteknikk.