Ledekabel, elektrisk kabel lagt ned på havbunnen; har som formål å lette fartøyenes navigering i tåke og mørke. Når det sendes strøm gjennom kabelen, oppstår det et kraftfelt omkring denne som kan oppfattes ved hjelp av spesielle mottakingsapparater om bord i fartøyet.