Lede, vei, retning, synonymt med lei, gjerne brukt om sjøfartsveier, vandrings- og pilegrimsruter.