Leddvedgallmidd, middart i familien gallmidder (Eriophyidae). Mikroskopiske dyr som ved sin saftsuging på bladene av leddved kan føre til deformerte blad med rynket bladplate og innrullede bladkanter. Forekommer på vill leddved over Sør-Østlandet.