Larghetto, musikkuttrykk, diminutiv av largo, angir et litt hurtigere tempo enn dette.