Lanseknekt, feilaktig betegnelse for landsknekt, i middelalderen soldat som vanligvis var bevæpnet med lanse.