Landtoning, slik landet, dvs. et kystparti, fortoner seg langt ute fra sjøen eller et karakteristisk bilde i skipsleia. Landtoning står ofte avbildet i seilbeskrivelser o.l. og tjener til orientering.