Landkart, hovedgruppe av kart, viser en forminsket avbildning av landjorden (i motsetning til sjøkart). Landkartene kan etter formål og målestokk deles i tekniske kart, økonomiske kart, topografiske kart, oversiktskart osv. Se kart.