Teknisk kart, kart i målestokk større enn 1/5000, gjerne opp til 1/200. Teknisk kart er ofte bedre kjent under spesialnavn som angir nærmere spesifisert bruksområde, f.eks. reguleringskart.