Ladinere, (samme ord som latin), folk i de norditalienske Dolomittene som snakker ladinsk, en retoromansk dialekt. De teller anslagsvis 30 000, og bor i noen forholdsvis isolerte daler omkring Bolzano og Cortina d'Ampezzo. Se romanske språk. Fra 1972 har de rett til en viss representasjon i lokale politiske organer, og i 1977 ble de tilkjent «kulturell autonomi». Fra 1989 har ladinsk status som regionalt forvaltningsspråk.