Løkolje, flyktig, gul olje med gjennomtrengende, skarp lukt. Fremstilles ved vanndampdestillasjon av hvitløk, Allium sativum. Består vesentlig av diallyldisulfid (CH2=CHCH2)2S2 og allylpropyldisulfid C3H7SSCH2CH=CH2. Dampene virker tåredrivende. Har tidligere vært brukt som middel mot innvollsorm.