Kvadrupol, et system som består av fire poler arrangert som hjørnene i et kvadrat og der nord- og sydpol har samme verdi og øst- og vestpol har samme verdi, men motsatt fortegn av nord/syd. I en elektrisk kvadrupol har polene elektriske ladninger arrangert på denne måten. Dette gir opphav til et elektrisk kvadrupolfelt. Svingende eller oscillerende kvadrupol vil si en kvadrupol som periodisk skifter størrelse eller retning.