Kurteis, høvisk, beleven, dannet; kurteisi, høviskhet, belevenhet, dannelse.