Kuppeløye er betegnelsen på åpning, vanligvis sirkulær, øverst i et kuppelhvelv. Åpningen er vanligvis overdekket med en lanterne, men kan også være uten, slik som i Pan­theon i Roma. Kuppeløye er en form for oculus.