Kroknematode, rundormart i familien Tylenchidae. 1–3 mm lang rundorm som angriper gress (særlig engrapp, tunrapp og strandrug) og korn (fortrinnsvis bygg, mens havre er resistent). Nematodene trenger inn i rotspissene, som etter hvert omdannes til 5–10 mm store, uregelmessige, krokformede galler. Det kan bli flere hundre galler på en plante. Vann- og næringsopptaket blir sterkt hemmet, og plantene blir svake og ser visne ut tidlig på sommeren. Arten forekommer særlig i øvre Gudbrandsdalen, hvor angrep på bygg i Lom ble omtalt så tidlig som i 1849 under navnet «krok». Vekstskifte er viktig for å redusere bestanden av nematoder. Store mengder kroknematoder er også oppdaget i gressmatter i idrettsbaner.