Kredit, høyre side av en konto for oppsamling av kreditposter.