Korttidspensjon, alderspensjon hvor løpetiden er begrenset til et visst antall år, for eksempel 10 eller 15 år, eller til en nærmere bestemt alder, for eksempel 80 år.