Kort, knort, på eldre tiders fiskebåter snellelignende redskap som var festet til båtripen. Linen ble dratt inn over korten.