Blåstrømpe, hånlig betegnelse på kvinne som engasjerer seg i litterært eller vitenskapelig arbeid, noe man hevdet gikk ut over hennes kvinnelighet. Ordet skriver seg fra navnet på Mrs. Montagus litterære sammenkomster i England på midten av 1700-tallet, the Blue Stocking Society, hvor en av de toneangivende herrene alltid møtte i blå strømper. Jfr. også rødstrømper.