Korakan, meterhøyt gress med strå som i toppen har flere fingerformede aks. Nøysom og hardfør kornplante, som antagelig hører hjemme i Sørøst-Asia; også dyrket i store deler av Afrika. Av kornet fremstilles mel. Korakan blir også brukt som høy.