Konsoliderte venstre, navn på partiet Venstre etter splittelsen i januar 1908 da Gunnar Knudsen i spissen for 48 venstrerepresentanter tvang et mindretall av mer moderate representanter, som var innstilt på regjeringssamarbeid, ut av Stortingets venstreforening. Dette ble opptakten til regjeringen Løvlands fall mars 1908. Den gruppen som ble tvunget ut, organiserte senere sitt eget parti, Frisinnede Venstre. Se Venstre.