Konsipere betyr å skrive eller på annet vis lage et utkast, eller å utforme et konsept eller en idé.