Konsesjonsoverføring, overføring av lete- og utvinningstillatelser innen petroleumsindustrien.