Type kjønnet formering der vegetative celler legger seg inntil hverandre og arvemateriale fra de to cellene utveksles og rekombineres. Forekommer hos bakterier, enkelte grønnalger og infusjonsdyr. Hos infusjonsdyrene skjer det en midlertidig forening av to individer (konjuganter) som senere skiller lag igjen. Under foreningen foregår en serie kompliserte endringer i kjernenes form. Hos den trådformede grønnalgen Spirogyra foregår en sammensmelting av to like, ubevegelige kjønnsceller som hver blir dannet av hele protoplasmamassen i en vegetativ celle. Konjugasjonen skjer når to individer legger seg inntil hverandre og det dannes kanaler mellom opptil flere cellepar. De dannede zygotene omgir seg med en kraftig, mørkfarget vegg og blir til hvilestadier som kan overleve ugunstige perioder og spirer først når forholdene igjen blir gunstige. Hos bakterier overføres en del av et DNA-molekyl fra en giver- til en mottagercelle.