Kommandere, befale; ha kommandoen. Også om å beordre, f.eks. kommandere til vakttjeneste.