Kolonel er en tradisjonell fagbetegnelse for en liten skrift på 7 punkt. 7 punkt var ikke en vanlig brukt kegel for håndsats i Norge. Skriftstørrelsen ble derfor støpt på 8 punkt kegel (petit) og betegnet som liten petit pga. det mindre skriftbildet.