Koldtkjøkken er et kjøkken i hotell, restaurant eller annen storhusholdning for tilberedning av kalde retter.