I folkerettslig terminologi et særskilt tillegg til en traktat eller annet aktstykke.