Kleistothecium, kuleformet fruktlegeme uten åpning hos sekksporesopp, i f.eks. melduggordenen og løpekuler. Sporene frigjøres ved at det modne kleistothecium sprekker opp. Jfr. apothecium, perithecium.