Apothecium, det åpne, ofte skålformede fruktlegemet hos enkelte sekksporesopper, særlig begersoppene. Sporesekkene (asci) sitter på oversiden av skålene.