Kikkertlinjal, instrument for bruk ved målebordsmåling. Består av en siktekikkert som er anbrakt på en oppstander på en messinglinjal. Siktekikkerten kan dreies om en horisontal akse. Kikkertlinjalen har libelle for horisontalstilling og gradbue for måling av høydevinkler.