Khowar, khowari, indoarisk språk som tales av ca. 250 000 mennesker i Chitral i det nordlige Pakistan. Khowar tilhører dardspråkene og er det mest arkaiske av alle ny-indoariske språk. Georg Morgenstierne samlet under ekspedisjoner i 1920-årene inn folkediktning som bare delvis er utgitt, og gav en grammatisk beskrivelse av språket 1947. Skriftspråket i Chitral var lenge persisk, men er nå erstattet av urdu. Det har vokst frem en nasjonal litteratur på khowar.